tallerspersonalitzats2

TALLERS INDIVIDUALITZATS PER A PERSONES, COL·LECTIUS O ENTITATS

 

Aquest taller vol donar resposta a unes necessitats concretes i especifiques que pugui tenir una persona, col·lectiu o entitat i que vulgui utilitzar la fotografia com a eina facilitadora i que ajudi a dur a terme processos creatius per promocionar el benestar i l’apoderament tant individual com col·lectiu. Atenent les complexitats múltiples que puguin viure algunes persones, tant relacional, d’espais, d’intimitat, de tempos o d’altres qüestions, volem oferir la creació d’un taller dissenyat per les persones participants on des de La Ràfega puguem aportar el material, les eines necessàries i un acompanyament continuat.

 

Material resultant: Si un dels objectius marcats per les participants és quelcom material relacionat amb una producció o intervenció artística es plantejarà i adequarà a les necessitats i possibilitats de dur-ho a terme.