TÈCNIQUES DE MENTORIA

La fotògrafa Gabo Caruso, proposarà activitats fotogràfiques durant les sessions. També acompanyarà i donarà suport a les persones mentores i mentorades, resolent els dubtes que vagin sorgint, tant de técnica fotogràfica com del discurs visual dels treballs.

El fotògraf i integrador social Sergi Conesa, proposarà activitats fotogràfiques durant les sessions. També acompanyarà i donarà suport a les persones mentores i mentorades, resolent els dubtes que vagin sorgint, tant de técnica fotogràfica com del discurs visual dels treballs.

SEGUIMENT PROJECTES

LAIA

La fotógrafa Laia Albert, donarà suport a les persones mentores i mentorades a l’hora d’anar definint el discurs visual i donar cos al seu treball de cara a l’exposició final.

TÈCNIQUES DE MENTORIA

La fotògrafa Gabo Caruso, proposarà activitats fotogràfiques durant les sessions. També acompanyarà i donarà suport a les persones mentores i mentorades, resolent els dubtes que vagin sorgint, tant de técnica fotogràfica com del discurs visual dels treballs.

SEGUIMENT PROJECTES

LAIA

La fotógrafa Laia Albert, donarà suport a les persones mentores i mentorades a l’hora d’anar definint el discurs visual i donar cos al seu treball de cara a l’exposició final.