Identitat i territori

IDENTITAT I TERRITORI

 

La construcció de la identitat de les persones es vincula, entre d’altres,  amb el territori. Un escenari on creixem, participem i ens relacionem. Si un  entorn favorable és important per garantir el desenvolupament de les persones de manera sana, els entorns estigmatitzats poden vulnerabilitzar i victimitzar les nostres aspiracions.

 

Aquest taller pretén abordar qüestions relacionades amb la identitat i el territori, així com reflexionar sobre la interacció de l’individu amb el seu entorn, la visió que tenim del nostre barri, poble o ciutat, quin rol ocupem dins d’aquest o sobre d’altres qüestions que puguin ajudar a apoderar les persones que viuen en aquest entorn determinat. Els processos de creació col·lectiva per a la transformació social afavoreixen la canalització de desitjos i necessitats compartides.

 

Durada: Els horaris i la durada poden ser flexibles segons les necessitats de cada entitat.

 

Material resultant: Les participants tindran com a objectiu material la personalització d’una caixa on podran guardar les fotografies preses durant el taller i objectes que desitgin, creant així una visió íntima i reflexionada sobre l’entorn on viuen.

IDENTITAT I TERRITORI

Ens visita la Saida Sullivan

La construcció de la identitat de les persones joves es vincula, entre d’altres,  amb el territori. Un escenari on creixen, participen i es relacionen. Si un  entorn favorable és important per garantir el desenvolupament de les persones  joves de manera sana, els entorns estigmatitzats poden vulnerabilitzar i victimitzar les aspiracions de les joves.

Aquest taller pretén abordar qüestions relacionades amb la identitat i el territori, així com reflexionar sobre la interacció de l’individu amb el seu entorn, la visió que tenim del nostre barri, poble o ciutat, quin rol ocupem dins d’aquest o sobre d’altres qüestions que puguin ajudar a apoderar les joves que viuen en aquest entorn determinat. Els processos de creació col·lectiva per a la transformació social afavoreixen la canalització de desitjos i necessitats compartides.

Per tant, què i com li ensenyarem a la Saïda Sullivan del nostre barri o poble quan ens visiti?

 

Durada: Els horaris i la durada poden ser flexibles segons les necessitats de cada entitat.

 

Material resultant: Les participants tindran com a objectiu material la personalització d’una caixa petita de fusta on podran guardar les fotografies preses durant el taller i objectes que desitgin per poder entregar “metafòricament” a la Saïda Sullivan quan visiti el barri, creant així una visió íntima i reflexionada sobre l’entorn on viuen.